Informujemy, iż z dniem 01.09.2016 r. rozpoczynamy rekrutację do realizacji projektu „W Ożarowie kształcimy zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowani będą uczniowie I i II klas z następujących szkół:

 • Technikum Informatycznego
 • Technikum Mechatronicznego
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunku ślusarz, mechanik i elektryk

 

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zależności od szkoły do której uczęszczają:

 • Technikum Informatyczne
  • indywidulane doradztwo edukacyjno-zawodowe (2h)
  • płatny staż zawodowy (150h)
  • zajęcia z przedsiębiorczości (30h)
  • matematyka (60h)
  • rysunek techniczny (20h)
  • branżowy angielski zawodowy (20h)
  • obsługa programu AUTOCAD (36h)
  • obsługa programu SOLIDWORKS (36h)
  • obsługa programu EDGECAM (60h)
  • programowanie robotów (16h)
 • Technikum Mechatroniczne
  • indywidulane doradztwo edukacyjno-zawodowe (2h)
  • płatny staż zawodowy (150h)
  • zajęcia z przedsiębiorczości (30h)
  • matematyka (60h)
  • rysunek techniczny (20h)
  • branżowy angielski zawodowy (20h)
  • obsługa programu AUTOCAD (36h)
  • obsługa programu SOLIDWORKS (36h)
  • programowanie maszyn CNC (90h)
  • programowanie robotów (16h)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa na kierunku ślusarz, mechanik i elektryk
  • indywidulane doradztwo edukacyjno-zawodowe (2h)
  • płatny staż zawodowy (150h)
  • zajęcia z przedsiębiorczości (30h)
  • fizyka elektroniczna (60h)
  • rysunek techniczny (20h)
  • branżowy angielski zawodowy (20h)
  • kurs TIG 141 – 103 h,
  • kurs MAG 135 – 145 h,
  • kurs z zakresu ręcznego cięcia gazowego i plazmowego – 32 h,
  • kurs z zakresu prostowania termicznego konstrukcji stalowych – 16h

 

Rekrutacja trwa do 12.10.2016 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu (ul. Ściegiennego 35b, 25-380 Kielce)

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy Uczeń

Formularz zgłoszeniowy Nauczyciel