Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Centrum Europy Lokalnej w dniu 20 września 2016 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Mama i Tata idą do pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 

w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Podpisanie umów nastąpiło w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego.

Projekt „Mama i Tata idą do pracy” będzie realizowany od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r. na terenie powiatu starachowickiego.

 

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać śledząc Naszą stronę internetową www.fundacja-cel.pl bądź dzwoniąc pod nr telefonu 41 230 23 10.