Informujemy, iż z dniem 01.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Baćkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I-VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionych szkołach.

Dla uczniów/uczennic w ramach Projektu zaplanowano obligatoryjne formy wsparcia. Przewiduje się, iż każdy uczeń będzie brał udział w 3 różnych formach wsparcia.

Wszyscy zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie:

  • Zajęć z przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem TIK
  • Cyberbezpieczeństwa
  • Robotyki.

W ramach projektu wszyscy zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają następujące wsparcie:

  • Warsztaty z Nowoczesnych Metod Nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK

Dodatkowo w zależności od preferencji nauczyciele będą mogli wybrać następujące zajęcia:

  • Warsztaty z zakresu Cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w sieci
  • Warsztaty z robotyki

Rekrutacja trwa do 18.09.2020 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariatach szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce).

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu uczeń – pobierz

Formularz zgłoszeniowy do projektu nauczyciel – pobierz

Regulamin – pobierz