Informujemy, iż z dniem 01.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klasy III Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionej szkole.

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają w zależności od kierunku Technikum następujące wsparcie:

Zajęcia dla Techników Logistyki:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • zajęcia Transport w logistyce  miejskiej
  • kurs operator wózka widłowego kat. II WJO
 • branżowy język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 1. Płatny staż zawodowy
 2. Wyjazd na Dni Otwarte Śląskiego Centrum Logistyki

W ramach projektu zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają następujące wsparcie:

 • szkolenie z oprogramowania E-mapa Transport
 • szkolenie z oprogramowania Lo Mag
 • praktyki nauczycielskie

Rekrutacja trwa do 07.09.2020 r. do godz. 15.00

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)