REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ PO RAZ KOLEJNY ORGANIZUJE ŚWIĄTECZNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ. JEST TO WYDARZENIE CYKLICZNE, ORGANIZOWANE OD 2016 ROKU W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

W POPRZEDNICH LATACH KIERMASZ ORGANIZOWANY BYŁ W GALERIACH HANDLOWYCH, GDZIE SWOJE USŁUGI I PRODUKTY ZAPREZENTOWAŁO ŁĄCZNIE 40 PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. W TYM ROKU, POMIMO PANDEMII TA PRZEDŚWIĄTECZNA TRADYCJA JEST KONTYNUOWANA – DAJĄC MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAKUPÓW PRODUKTÓW I USŁUG, OFEROWANYCH PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ.

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO KIERMASZ W 2020 ROKU ODBYWA SIĘ W FORMULE ONLINE.

ZE ŚWIĄTECZNĄ OFERTĄ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA” W ZAKŁADCE „ŚWIĄTECZNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Więcej informacji:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/280-swiateczny-kiermasz-ekonomii-spolecznej-online

https://www.swietokrzyskie.pro/startuje-swiateczny-kiermasz-ekonomii-spolecznej/

http://www.es.umws.pl/swiateczny-kiermasz-ekonomii-spolecznej

 

W sprawie kiermaszu należy kontaktować się z Mirkiem Krzysztofkiem, telefon: 41 342-11-80   lub   mail:       miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl