REKRUTACJA DO PROJEKTU „PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEDWCZESNEMU OPUSZCZANIU RYNKU PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW JST Z OSI NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO”

Informujemy, iż z dniem 01.01.2019 r. Fundacja Centrum Europy Lokalnej wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „Cichy Port” rozpoczyna realizację…