Rekrutacja firm zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów Technikum z Zepołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm z…

Rekrutacja firm zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów techników w ramach projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo”.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem…