Sprawozdanie finansowe Fundacji Centrum Europy Lokalnej za rok 2019 rok – pobierz