Informujemy, iż z dniem 01.04.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Czas na zdrowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

Do projektu rekrutowani będą pracownicy organizacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) mających swoją siedzibę na terenie miasta Kielce (teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego): 10 (8K i 2M) pracowników Fundacji Centrum Europy Lokalnej.

Dla uczestników w ramach Projektu zaplanowano obligatoryjne formy wsparcia.

W ramach projektu wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają następujące wsparcie:

  • Pakiet badań profilaktycznych
  • Konsultacja lekarska wyników badań
  • Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą
  • Basen dla uczestników
  • Siłownia dla uczestników
  • Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Konsultacje indywidualne dla pracowników z psychologiem
  • Konsultacja dietetyczna wraz z pomiarem składu ciała
  • Opracowanie 2 tygodniowej diety indywidualnej
  • Warsztaty zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania

 

Rekrutacja trwa do 23.04.2021 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce).

Załączniki do pobrania: pobierz