Rozeznanie rynku nr 2/2021/75

na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ekonomicznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów do potrzeb uczniów szkoły

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz oferty – pobierz

Załącznik nr 2 – oświadczenie – pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy- pobierz