W Ożarowie kształcimy zawodowo nr 1/Z/2016/53 na przeprowadzenie stacjonarnych kursów z zakresu: ręcznego cięcia gazowego i plazmowego; prostowania termicznego konstrukcji stalowych; spawania metodą TIG 141-1; spawania metodą MAG 135-1

W Ożarowie kształcimy zawodowo nr 1/Z/2016/53 na przeprowadzenie stacjonarnych kursów z zakresu: ręcznego cięcia gazowego i plazmowego; prostowania termicznego konstrukcji stalowych; spawania metodą TIG 141-1;…

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2016/54 w związku z realizacją projektu „Klucz do lepszej edukacji-wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn”.

Treść zapytania – pobierz Załącznik 1 – Formularz ofertowy – pobierz Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia – pobierz Załącznik 3 –…

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2016/54 w związku z realizacją projektu „Klucz do lepszej edukacji-wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn”.

Treść zapytania – pobierz Załącznik 1 – Formularz ofertowy – pobierz Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia – pobierz Załącznik 3 –…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2015/46 dotyczące usługi transportowej dla uczestników projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie…