W Ożarowie kształcimy zawodowo nr 1/Z/2016/53 – pobierz