ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.09/2014/50 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Movement Solution” dla 19 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową w ramach projektu „Rozwój Usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.03/2014/50 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Kompleksowa terapia obrzękowa” dla 16 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową w ramach projektu „Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.04/2014/51 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia „Masaż klasyczny” dla jednej grupy 12 uczestników/uczestniczek projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.05/2014/51 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia „Masaż z elementami wellness” dla jednej grupy uczestników/uczestniczek w ramach projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014/46 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej dla 10 osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej – uczestników projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.02/2014/50 na przeprowadzenie 90 godzin szkoleniowych/grupę certyfikowanego szkolenia z zakresu SPA&Wellness dla 4 grup 10-osobowych w ramach projektu „Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…