Poniżej zamieszczamy listę oceny merytorycznej wniosków, które wpłynęły w rundzie dodatkowej  – od 13.10.2023 r. do 19.10.2023 r. w ramach rekrutacji w III edycji konkursu „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach, poniżej zamieszczono listę ocenionych merytorycznie wniosków samorządów lub organizacji szkolnych/studenckich/doktoranckich, które są skierowane do dofinansowania!

 

Lista ocenionych merytorycznie wniosków na realizację inicjatywy młodzieżowej – wsparcie na organizację konferencji – samorządy lub organizacje szkolne/studenckie/doktoranckie Edycja III – runda dodatkowa – od 13.10.2023 r. do 19.10.2023 r.