W związku zapytaniem ofertowy nr 1/Z/2016/53 ogłoszonym w ramach realizacji projektu ” W Ożarowie kształcimy zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU  Fundacja Centrum Europy Lokalnej wybrała wykonawcę do przeprowadzenia stacjonarnych kursów z zakresu :

a)      ręcznego cięcia gazowego i plazmowego;

b)      prostowania termicznego konstrukcji stalowych;

c)      spawania metodą TIG 141-1;

d)     spawania metodą MAG 135-1;

dla 20 uczestników projektu z klas I i II ZSZ z Zespołu Szkół im. M . Skłodowskiej-Curie w Ożarowie.

Wybrany Wykonawca:

Consenso Sp. z o.o.

Ul. Świętokrzyska 14,

27-400 Ostrowiec Św.