OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PES, W TYM W PS

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.

Poniżej załączamy Regulamin oraz niezbędne załączniki.

Tylko tyle dzieli Was od otrzymania dotacji. To czas, aby aktywnie rozwijać Ekonomię Społeczną.

POBIERZ DOKUMENTY

1. Zal01_Biznesplan.doc

2. Zal02_Karta oceny formalnej biznesplanu.doc

3. Zal03_Karta oceny merytorycznej biznesplanu.doc

4. Zal04_Wzor umowy o przyznanie srodkow finansowych

5. Zal05_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.doc

6. Zal06_Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.doc

7. Zal07_Zestawienie poniesionych wydatkow.doc

8. Zal08_Oswidaczenie o statusie na rynku pracy.doc

9. 28.04.2017 Regulamin Wsparcia finansowego.pdf