Projekt realizowany przez Fundację Centrum Europy Lokalnej z Kielc w Partnerstwie
z Punktem Przedszkolnym „Nutki” w Starachowicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia
zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Okres realizacji projektu : 01.10.2016 – 30.09.2018

Głównym celem projektu jest Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Projekt adresowany w szczególności do osób pracujących, którzy chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz  osób niepracujących, osób bezrobotnych oraz  biernych zawodowo, które chcą podjąć aktywność na rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania informacji oraz/lub pobrania formularzy zgłoszeniowych mogą zgłaszać się do biura projektu – siedziba Fundacji Centrum Europy Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B w Kielcach, oraz do  siedziby Punktu Przedszkolnego „Nutki”  (ul. Spółdzielcza 8 w Starachowicach)

Formularze zgłoszeniowe można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Wnioskodawcy (www.fundacja-cel.pl) i Partnera (www.punktprzedszkolnynutki.pl)

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Rekrutacja trwa do 30.11.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 230-23-10 lub 721-996-927