Informujemy, iż z dniem 01.06.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I, II i III Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego (Technik Ekonomista i Technik Hotelarstwa) oraz z Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Technik Geodeta, Technik Informatyk i Technik Mechatronik)

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

 • zajęcia z matematyki – 20h
 • branżowy język angielski – 20h

Każdy uczestnik projektu odbędzie Płatny staż zawodowy – 168h

W zależności od kierunku Technikum zorganizowane będą również zajęcia dla uczniów
w formie szkoleń zwiększających ich szanse na rynku pracy

Zajęcia dla Techników Ekonomistów:

 • Szkolenie Kadry i Płace – 30h
 • Szkolenie Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu – 30 h
 • Szkolenie Savoir-vivre w biznesie- 18 h
 • Wyjazd edukacyjny

Zajęcia dla Techników Hotelarstwa:

 • Szkolenie Obsługa Barmańska – 30h
 • Szkolenie Obsługa Kelnerska i Barista – 30h
 • Szkolenie Savoir-vivre w obsłudze gościa – 18 h
 • Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

Zajęcia dla Techników Geodetów:

 • Szkolenie Podstawy wyceny nieruchomości – 30h
 • Szkolenie Obsługa Programu QGIS – 30h

Zajęcia dla Techników Informatyków:

 • Szkolenie Podstawy programowania gier komputerowych – 30h
 • Szkolenie Druk 3d – 30h

Zajęcia dla Techników Mechatroników:

 • Szkolenie Programowanie robotów – 30h
 • Szkolenie Druk 3d – 30h

Rekrutacja trwa do 10.06.2021 r. do godz. 15.00

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin Projektu – pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie – pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla Uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie – pobierz