W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 5.2020.67, na świadczenie usługi przygotowania projektu i wydruku materiałów szkoleniowych dla Uczestników/czek projektu w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, do Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, wpłynęło dwanaście ofert złożonych przez:

 1. Business Gold Group Sp. z o.o
 2. YORK Mirosław Łosin
 3. ARTICOLA Agencja Reklamowa
 4. PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA
 5. STUDIO MRÓWKA
 6. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
 7. „Natalia-bis”
 8. Diadal Group Mateusz Pasierbek
 9. Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej
 10. FPHU CONSNET Jan Glina
 11. Mikodruk Computer s.c
 12. S2 Projekt Sp. z o.o

Oferta STUDIO MRÓWKA z siedzibą ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków spełnia kryteria formalne i oceniona została najwyżej – na 90 pkt. wg kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku nr 5.2020.67.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.