W miniony wtorek, 19 września przedstawiciele naszej fundacji odwiedzili w Warszawie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To tam odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych.

Do wzięcia udziału zaprosiliśmy środowiska młodzieżowe, z którymi fundacja współpracuje na co dzień podczas realizacji projektu pn.: „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jesteśmy dumni, że do udziału w wydarzeniu zakwalifikowanych zostało niemal 40 przedstawicieli rad młodzieżowych i samorządów szkolnych, którzy razem z nami reprezentowali region świętokrzyski.

Podczas wydarzenia poznaliśmy laureatów konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP – II Edycja”. Tytuły i wyróżnienia wręczono aż w 8 kategoriach. Tytuł Lidera Młodego Pokolenia – jako wzór godny naśladowania otrzymali: Jarosław Olszewski, Maciej Antczak, Marcelina Maciąg. Za najaktywniejszą Młodzieżową Radę uznano Młodzieżowa Radę Powiatu Ciechanowskiego. Najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – powiat słupecki, Gmina łapy, miasto Zaklików. Organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi – Stowarzyszenie Przemysła II, Instytut Suwerenna, Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych – wyróżniono firmy Orlen, Tauron i Google. Za najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce uznano inicjatywy: Akcja Inspiracja (Our Future Foundation); Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego (Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych) i Hackathon (Instytut Pamięci Narodowej). Najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia uczelnia to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego.

Wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym nt. Pokolenie Młodych Zaangażowanych: jak młodzi wykorzystują nowe możliwości wpływania na życie publiczne. Panelistami, którzy wnieśli ciekawy głos w temacie byli: Jacek Kurzępa – poseł na Sejm RP, członek Podkomisji ds. młodzieży w Sejmie RP; Marcin Kowalski – Prezes Młodzieży Wszechpolskiej; Aleksandra Horoszko – Przewodnicząca w Radzie Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki; Jadwiga Mizerska – członkini Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, opiekunka Młodzieżowej Rady Krakowa. Rozmawialiśmy o wzrastającym zaangażowaniu młodych w życie publiczne w szczególności w kontekście działań rządu takich jak wzmacnianie młodzieżowych rad przy JST czy wprowadzenie Funduszu Młodzieżowego, którego nasza fundacja jest operatorem na województwo świętokrzyskie.

W ostatniej części odbyły się warsztaty, podczas których wypracowano rekomendacje w obszarze polityk młodzieżowych we współpracy z ekspertami. W każdej z grup pracowali przedstawiciele z naszego regionu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za obecność.