Projekt „UME – Up to me” (2023-1-FR01-KA210-ADU-000158619) to inicjatywa realizowana we współpracy z partnerami z Francji, ze Stowarzyszeniem Groupe Dispersion. Głównym celem projektu jest wsparcie osób ze zmniejszonymi szansami, zwłaszcza młodych, którzy napotykają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach projektu wykorzystywana jest sztuka i kreatywność jako narzędzia do wspierania uczestników w rozwijaniu umiejętności oraz budowaniu pewności siebie. Poprzez różnorodne działania artystyczne i kreatywne, uczestnicy mają możliwość wyrażenia siebie, odkrycia swoich talentów oraz rozwinięcia umiejętności, które mogą być przydatne na rynku pracy. Finalnym efektem projektu będzie powstały film, który będzie dostępny pod koniec okresu trwania inicjatywy. Film ten nie tylko będzie świadectwem pracy i zaangażowania uczestników, ale również będzie narzędziem edukacyjnym i inspirującym przykładem dla innych osób z podobnymi wyzwaniami. Poprzez ten projekt, uczestnicy będą mieli szansę nie tylko rozwijać się artystycznie, ale także zyskać nowe umiejętności społeczne, zdobędą doświadczenie pracy w zespole oraz nabiorą pewności siebie, co będzie ważnym krokiem w ich drodze do samodzielnego życia i sukcesu zawodowego.

Okres realizacji 12.09.2023r. -11.07.2024r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.