Fundacja Centrum Europy Lokalnej poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm z terenu powiatu Opatowskiego, zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „W Ożarowie kształcimy zawodowo”.

Jednym z zadań projektu „W Ożarowie kształcimy zawodowo” jest organizacja 150-godzinnych, wakacyjnych staży dla uczniów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie.

Przedsiębiorca organizujący praktykę otrzymuje 2300 zł na działania związane z przygotowaniem miejsca pracy, niezbędne szkolenia oraz rekompensatę niezbędnych kosztów na jednego ucznia.

Ponadto dla opiekuna stażysty przewidziano wynagrodzenie w kwocie 500 zł na dwóch stażystów. Ekwiwalent pieniężny za organizację stażu oraz opiekę nad uczniem wypłacane są przedsiębiorcy na podstawie noty obciążeniowej. Z każdym przedsiębiorcą zawierane są umowy trójstronne. Na staż jeden przedsiębiorca może przyjąć minimalnie 2, a maksymalnie 8 uczniów.

Prosimy o zgłoszenia poprzez wysłanie formularz mailem na adres: biuro@fundacja-cel.pl lub osobiste złożenie formularza na sekretariacie Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie bądź w biurze Projektu pod adresem ul. Ks. P. Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce.

FORMULARZ DO POBRANIA

Pierwszy termin zgłoszeń pracodawców do programu stażowego upływa dnia 01.06.2017 r. Po wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem, że skierowanie stażysty nastąpi tylko w przypadku, kiedy nie dokonał wyboru spośród pracodawców, którzy zgłosili swój akces w pierwszym terminie.
„W Ożarowie kształcimy zawodowo” to kompleksowy projekt, który ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Ożarowie oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.

Projekt jest realizowany z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ i współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.