Konferencja „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju” odbyła się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce. Dodatkowo został zorganizowany jarmark ekonomii społecznej, odbywały się rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej.
Można było również skorzystać z punktów informacyjnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – tj. Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( www.koowes.pl )  oraz Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( www.sowes.pl )
Kluczowymi punktami tego wydarzenia była debata z udziałem znamienitych gości poświęcona zagadnieniom ekonomii społecznej, jak również zawarcie umów o dofinasowanie na działalność OWESów w województwie świętokrzyskim.
Swoją obecnością zaszczyciło nas blisko 500 osób. Byli to przedstawiciele ministerstwa, władz województwa, samorządów, organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń, fundacji, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnej, harcerzy, młodzieżowych rad, szkół oraz innych środowisk wspierających sektor ekonomii społecznej.

Konferencja organizowana była pod patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorami konferencji były dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym regionie: Świętokrzyski OWES, którego liderem jest Caritas Diecezji Kieleckiej i Kielecko – Ostrowiecki OWES , którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Konferencja organizowana jest przy współudzialeRegionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.