Fundacja Centrum Europy Lokalnej wraz z Fundacja Instytut Świętokrzyski podejmują nową inicjatywę w celu wsparcia świętokrzyskiej młodzieży w wieku 15-29 lat, działającej w samorządach i organizacjach.

 

Dzięki otrzymaniu wsparciu z Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033 sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rozpoczynamy zadanie publiczne: Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego.

 

Program wsparcia ma dwie ścieżki:

  1. Pierwsza przeznaczona jest dla młodzieżowych rad oraz sejmików jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Druga przeznaczona jest dla samorządów i organizacji uczniowskich oraz studenckich.

 

Do programu zakwalifikujemy 15 rad oraz 40 organizacji, których przedstawiciele podniosą swoje kompetencje i wiedzę podczas szkoleń oraz wezmą udział w wyjeździe celem wymiany doświadczeń.

Dodatkowo w I i II kwartale 2023 r. ogłoszone zostaną konkursy na organizację przez młodzież konferencji związanych z zagadnieniami i wyzwaniami ich małych społeczności lokalnych oraz na realizacje mikrograntów oraz inicjatyw młodzieżowych.

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej fundacji CEL. www.fundacja-cel.pl . Już od stycznia ruszamy ze stroną internetową i rekrutacją na szkolenia.